Tunel pachnący mąką

  

We współczesnej Polsce bardzo rzadko budowane są tunele, zwłaszcza kolejowe. Jeśli już powstają to w największych miastach czy na terenach górzystych. Dlatego niezwykłym wydarzeniem jest wzniesienie takiego obiektu w Lublinie. I to w dodatku nad bocznicą kolejową, która w tym miejscu biegnie po łuku.

W 2019 r. zakończono prace i oddano do użytku czteropasmową ulicę stanowiącą przedłużenie ul. Dywizjonu 303 (ulice Wyścigowa i fragment Wrotkowskiej). W ramach miejskiej inwestycji o wartości ok. 47 mln zł wybudowano pierwszy w Lublinie i chyba jedyny w regionie tunel kolejowy. Obiekt powstał w ciągu ul. Wrotkowskiej między fabryką produktów znanej marki Lubella i dawnymi zakładami tytoniowymi.

Jak wynika z dokumentacji przetargowej w ramach przedsięwzięcia wybudowano m.in. bezkolizyjne skrzyżowanie nowej drogi z czynną bocznicą kolejową. Zaprojektowano, że ruch drogowy, a także pieszy i rowerowy zostanie poprowadzony nad tunelem kolejowym. W ramach inwestycji „obudowano” fragment bocznicy biegnącej po łuku o promieniu ok. 300 m. Budowla ma długość 120 m. Zgodnie z projektem przyjęto, że będzie miała spadek 1,35% w kierunku północnym, czyli w stronę ulicy Nowy Świat.

Obiekt ma konstrukcję stalową z blachy falistej, posadowioną na fundamentach żelbetowych. Na jej końcach zaplanowano osłony/maskownice również ze stali. Tunel otacza nasyp z piasku zagęszczonego – zastosowano obsypkę i zasypkę. Z każdej ze stron budowli zastosowano ściany oporowe. Wykonane je z betonu. Przy budowie zastosowano kilka technologii betonowych (głównie żelbet oraz grunt zbrojony oblicowany bloczkami betonowymi). Na „szczycie” tunelu, obok dróg rzecz jasna, urządzono zieleńce. W tunelu istnieją chodniki po obu stronach toru.

Tunel wzniesiono w ciągu bocznicy kolejowej „EC Wrotków”, której użytkownikiem jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Z informacji Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że odgałęzia się w stacji Lublin od toru nr 23 rozjazdem nr 1 w km 0,596 linii kolejowej nr 935 Lublin LBA – Lublin LBC, zarządzanej przez PKP PLK S.A. Prowadzi ona m.in. do zakładu spółki oraz do Składowiska Abramowice. Od omawianej trasy odgałęziają się dwie bocznice spółki PKN ORLEN. Prowadzą one do Terminalu Paliw w Lublinie. Przed tunelem od trasy „EC Wrotków” odgałęzia się bocznica do zakładu Lubelli.

Dawniej bocznica prowadziła również do innych zakładów. Tory do nich zostały albo rozebrane albo odcięte od czynnego toru.

Bocznica stale wykorzystywana jest głównie do transportu paliw. Kursują tam składy do elektrociepłowni, która do produkcji ciepła wykorzystuje także węgiel kamienny oraz do terminalu paliw PKN ORLEN S.A. Droga kolejowa była (i zapewne jest) wykorzystywana również do transportu innych ładunków.

Podczas ubiegłorocznego spaceru, przy placu ładunkowym przylegającym do bocznicy EC Wrotków, stał skład wagonów platform z kontenerami. O ile pamięć mnie nie myli, odbiorcą ładunków miała być jedna z pobliskich firm budowlanych.

Nie spotkałem się z informacjami, aby składy towarowe docierały do stale rozbudowywanych zakładów Lubelli. Bocznica do jej fabryki przy Wrotkowskiej figuruje w ewidencji UTK.

Wybudowanie tunelu należy upatrywać w dążeniu do płynnego prowadzenia ruchu po jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych miasta. Zanim nowa droga powstała, ruchliwa ulica Nowy Świat i okoliczne bywały zakorkowane właśnie po przejeździe pociągu towarowego. Niejako przy okazji zyskał również transport szynowy, bo i ruch kolejowy po wykorzystywanej bocznicy również został usprawniony.