Przewoźnicy prywatni na Roztoczu w 2016 r.

„Kiedy na Świętego Pawła (28.04) śnieg lub deszcz pada – dobrych się urodzajów spodziewać wypada”. Czekając na urodzaj ( również w postaci zwiększonej ilości brutt objazdowych) , jaki  szykuje się w miesiącach letnich proponuje małe podsumowanie dotyczące pociągów uruchomionych  przez firmy spoza grupy PKP, które   zaobserwowałem  na Roztoczu w 2016 r. Takie doroczne podsumowania stały się już naszą tradycją. Są na ogół bogato ilustrowane zdjęciami, dlatego za dużo pisać nie trzeba bo prawie wszystko widać. A deszczowa i zimna atmosfera przedmajówkowa nie nastraja do większych opracowań, także temat – jak znalazł. Ilustracje będą zamieszczane chronologicznie bo tak wygodniej także niektóre zagadnienia mogą się powtarzać za co oczywiście uprzejmie – kolejowo:  przepraszamy.

Klemensów, 27.02.2016 r. Cysterny z olejem prowadzi duet lokomotyw firmy EURONAFT TRZEBINIA 060Da 297 oraz T448-008. Widok charakterystyczny dla tej stacji a pociągi cysternowe jeździły w stronę Stalowej Woli Rozwadowa mniej więcej kilka razy w miesiącu.

Zawada, 5.03.2016. TEM2-160 i 158 ciągną gruszki na  cement do Chełma Wschodniego. To już raczej transport incydentalny, przynajmniej nie dotarły do mnie informacje o innych takich składach w 2016 ale we wcześniejszych latach się czasami trafiały. Jest to pociąg techniczny składający się z próżnych wagonów.

Widoczna na zdjęciu lokomotywa prywatnego przewoźnika ( nawet nie za bardzo wiem którego ) przyprowadziła po torze normalnym lokomotywę LHS z naprawy rewizyjnej wykonanej w zakładach naprawczych na terenie kraju do macierzystej lokomotywowni w Bortatyczach.  Zawada, 13.03.2016 r. Traxx firmy Lotos Kolej prowadzi wagony do przewozu zboża do Klemensowa. To też charakterystyczny obrazek. 22.03.2016 r. SM42-2445 z pociągiem roboczym pracującym na budowanej stacji Zamość Szopinek. Maszyna należy do firmy Wiskol. Prace na Szopinku. Etatowy kiosk LOTOS-u przed wiaduktem w Zawadzie. 13.04.2016. 6Dg-140 regularnie prowadził krótkie pociągi złożone z kilku cystern z paliwem. Odbiorcą była stacja paliw LHS w Bortatyczach. Pociągi przyjeżdżały mniej więcej raz w tygodniu. Zawada, 24.04.2016. Kiosk z próżnymi zbożówkami jedzie do Klemensowa.  Lokomotywa SM42 w malowaniu Bronisław Plata z pociągiem roboczym w Zawadzie. Stonki są teraz najczęściej wykorzystywane do prowadzenia lekkich składów roboczych. Biłgoraj, początek maja. Traxxy LOTOS-u na przemian z Rumunami EURONAFTU prowadziły cysterny z paliwem z Klemensowa. Zawada, 21.05.16. S200 należaca do firmy TABOR – DĘBICA ze składem węglarek do naprawy wjeżdża z Bortatycz do Zawady. Do Bortatycz przyprowadziła lokomotywę ST40s po rewizji dla spółki LHS a węglarki jadą do Jaszczowa po  naprawie. Podobnych pociągów stwierdzono  kilka, na przykład też w dniu 10.06. Skład z Zawady udał się do Jaszczowa przez Rejowiec. Z Zawady startuje ładowne brutto zbożowe z Klemensowa, które udaje się nad nasze Morze Bałtyckie. Klemensów, 31.05 – typowy widok na wiosnę. Etatowy kiosk lotosowski zbliża się do Zawady z mieszanym pociągiem jadącym z Chełma do Rozwadowa, 7.06.2016 r. Ten sam kiosk z próżnymi cysternami z Bortatycz, początek czerwca 2016. Zamość, 30.06.16. Czarna Wdowa z Ecco Rail czyli BR232-660 wprowadziła spore ożywienie na stacji. Węglarki pojechały do Hrubieszowa pod załadunek drewna.  Ładowny skład 40 węglarek sprowadzono do Zamościa w dwóch partiach. Na zdjęciu wjazd pierwszej. Czarna Wdowa pod kładkami w drodze do Hrubieszowa po następną partię drewna. Powyżej zdjęcia wykonane w Hrubieszowie przez kol. Michała Puhacza.  Portret Ludmiły autorstwa Michała Puhacza.

Portret Ludmiły wykonany przez Macieja Traczuka, miłośnika kolei z Hrubieszowa. Zwraca uwagę nazwa PROTOR S.A. na burcie. Z lokomotywami eksploatowanymi przez prywatnych przewoźników panuje niezły galimatias, ponieważ maszyny bardzo często zmieniają właścicieli i użytkowników. Czarna Ludmiła w ostatnich latach robiła to szczególnie intensywnie zaliczając również firmę PROTOR S.A. ale aktualnie ( o ile dobrze ustaliłem ) pozostaje w służbie firmy ECCO Rail. W grę wchodzą jeszcze różne formy dzierżawy np w formie  leasingu. Jak jest naprawdę to chyba tylko diabli wiedzą, ale wypada to zaakcentować w konfrontacji do floty przewoźników państwowych czy samorządowych, gdzie do niedawna sporadycznie zdarzały się nawet przesunięcia pomiędzy poszczególnymi oddziałami spółek. Taki np odkurzacz SP32-206 z powodzeniem mógłby chodzić z IC MATEJKĄ i teoretycznie powinien już dawno zmienić właściciela ewentualnie zostać wydzierżawiony. Pod tym względem grupa PKP jest tak skostniała jak państwo Watykan, zmiany zachodzą powoli i czekać na nie trzeba całymi dekadami a nie latami. Ale , wracajmy do żywych…

Drewniany skład zbliża się do Szopinka. Pociąg postoi kilka minut ze względu na konieczność przepuszczenia składów REGIO. Druga partia drewna poszła bezpośrednio do Stalowej Woli Rozwadowa Towarowego a w środku nocy ludmiła wróciła do Zamościa w celu zabrania przyprowadzonej tu wcześniej pierwszej części.  Szopinek 5.08.16, bocznica PRD obecnie chyba we władaniu prywatnego podmiotu z branży budowlanej. Debiut przewoźnika FPL na przewozie kruszywa do Zamościa. W lecie ( lipiec – wrzesień )  były jeszcze trzy pociągi. Na jesieni kilka. Klemensów , 8.08 i typowa widokówka również dla pory letniej. A to kolejny letni  skład kruszywa FPL do Szopinka. Wahadła były dzielone w Zamościu na dwie części i partiami zaciągane na stację Szopinek. Na Szopinku lokomotywa robiła oblot, podczepiała się do składu, wyciągała go za stację i spychała na tor szlakowy do Jarosławca od którego odgałęzia się bocznica na której dokonywano wyładunek kruszywa. Manewry dosyć skomplikowane. We wcześniejszych latach kruszywo przywoziła spółka PKP CARGO i w dwóch połówkach spychała ze stacji przy Szczebrzeskiej bezpośrednio na bocznicę PRD. Klemensów, 17.07.16. Z ładunkiem zboża szykuje się do odjazdu Traxx LOTOS-u. W lecie pojawiły się także pociągi z kruszywem na zamojskiej rampie, przyjechało  ich kilkanaście – do końca roku. Okolice przystanku Mokre, 2.08.16. Zwrot węglarek do Sitkówki prowadzi lokomotywa nr 66606.  A to kolejny skład FPL sposobiący się do jazdy na Szopinek.  FPL pod kładkami. Próżna połówka węglarek mija przystanek Zamość Wschód w drodze do Zamościa gdzie zostanie sformułowane wahadło. Rozładunek kruszywa na zamojskiej rampie w dniu 27.08.16.  I dla odmiany lokomotywa prywatnej firmy TORREMS, której siedziba – co warto podkreślić mieści się w Powiecie Zamojskim w miejscowościach Brody Małe. Firma w 2016 r. stała się zauważalna w transporcie kolejowym a zajmuje się pracami remontowymi dotyczącymi najczęściej utrzymania nawierzchni torowej, dlatego jej lokomotywy były obserwowane najczęściej  z pociągami roboczymi.  I znowu te szerszenie, w końcu mamy lato.  A „insektów” przybywa. 27.08.16 Dwa classy w Zamościu: 66604 na wahadle i 66601 pod rozładunkiem na rampie. Rampa posiada stosunkowo niewielką powierzchnie wyładowczą stąd konieczność ciągłych manewrów z tak dużymi składami, ale jakoś dawali radę i rozładunki odbywały się sprawnie. Ble, ble, ble, ble,ble, ble, ble….Ale ten ładunek  kruszywa tym razem jedzie w całości do Hrubieszowa. 30.08.16, jeden z nielicznych w tym roku. Do Hrubieszowa pojechało też kilka brutt PKP CARGO. Tłok w Zamościu, w tle podsył wagonów pasażerskich do Hrubieszowa na eszelon. Szerszeń podstawia węglarki na rampę. 9.09.2016. Zamość, 16.09.16. Tym razem etatowy, roztoczańsko – lotosowski kiosk podstawia partię węglarek pod załadunek zboża na Zamojskie Zakłady Zbożowe. Zjazd ze zbożem w dniu 17.09.16. Zwracam uwagę na specjalne węglarki do przewozu zboża. Są to wagony serii tams. Są szczelne i przykryte plandeką. Niedzieliska, 17.09 traxx w drodze do Zamościa. Dwie lokomotywy LOTOS-u na czele ciężkiego wahadła ze zbożem, które odjechało w nocy. 17.09.16. Panorama zamojskiej stacji z szerszeniami: 66014 i 66606. Skład na rampę i do Szopinka. Class pod kładkami. Zamość, 26.09.16. Tym razem z 20 węglarkami pod załadunek zboża przybyła lokomotywa SM42-2237. Zjazd z ZZZ z ładunkiem. Kolejna panorama stacji Zamość. Biłgoraj, 27.09.16. SM42-2237 z ładunkiem zboża z Zakładów Zbożowych oraz próżnymi cysternami z Bortatycz. Próżny FPL z Zamościa w Biłgoraju w dniu 6.10. Ładowny skład z kruszywem do Zamościa mija Biłgoraj w dniu 13.10.16.Biłgoraj, 19.10.16. Lokomotywa 311D nr 22 firmy TORPOL z wagonami z tłuczniem, które zostały tutaj rozładowane w związku z rozpoczynającym się kompleksowym remontem linii 66. Zamość Mokre, 23.10.16. Lokomotywa BR285-125 LOTOS-u z ładunkiem cukru z Werbkowic. Ze względu na zamknięcie linii 66 pociąg pojechał przez Bełżec. Manewry w Biłgoraju już po zamknięciu linii. Wyluzowany jesienny szerszeń w drodze na Szopinek pod kładkami. Stonka TORREMSU w drodze do Szczebrzeszyna spotkana w Lublinie, listopad 2016.  Traxx odstawiony w Zawadzie w oczekiwaniu na załadunek cukru w Werbkowicach.  Traxx w drodze do Werbkowic, odnotowaliśmy trzy słodkie lotosowskie pociągi.  Traxx w Zamościu nocą.  Kiosk podstawia węglarki pod załadunek zboża. Manewry na Zamojskich Zakładach Zbożowych. Kolejny luzak TORREMSU spotkany w Rejowcu, ciągnął lokomotywę TEM2-109 zakupioną przez spółkę, na zdjęciu niewidoczną. Zimowe manewry w Zamościu. W zasadzie manewry odbyły się nocą kiedy przyjechała SM42 i zabrała połowę widocznego wahadła przyprowadzonego przez BR285.  2.12.2016. BR285-123 zabiera drugą partię do Hrubieszowa.  Panorama ładownego wahadła zbożowego z Hrubieszowa na tle Zamościa. Na czele: BR285-123 i SM42-2427. Przewoźnik: LOTOS. Pociąg roboczy firmy TORPOL w Biłgoraju, grudzień 2016 r. Linia nr 66 zamknięta i nieprzejezdna z powodu generalnego remontu. Była to świetna okazja do spotkania ciekawych lokomotyw spoza grupy PKP różnych typów.  15.12. I kolejne grudniowe manewry w Zamościu. Z węglarkami wjechał traxx Lotosu.   Następnie gagarin M62-1681 z pociągiem roboczym w celu zabrania maszyn torowych stojących na bazie PLK, na torze wynajmowanym przez TORREMS – o ile się nie mylę. p Pod koniec roku nastąpiła wymiana lotosowych kiosków. 6Dg-140 został wymieniony na 166, na zdjęciu spycha węglarki pod załadunek zboża na ZZZ. A z jakiej parafii ten iwan to zabijcie mnie ale nie napiszę, bo nie wiem. 16.12 rano odjechał z wszystkimi maszynami torowymi i wagonami roboczymi stojącymi w Zamościu.

Reasumując, największym generatorem ruchu dla firm spoza grupy PKP w 2016 r. była stacja Klemensów ( Zakłady Tłuszczowe) skąd większość pociągów prowadziły lokomotywy firm LOTOS KOLEJ oraz EURONAFT TRZEBINIA. W masowych przewozach kruszywa głównie do Zamościa specjalizowała się spółka FREIGHTLINER PL. Przewozy drewna sporadycznie realizowała spółka ECCO RAIL, jednak w 2016 r. nie obserwowano co do zasady  ciężkich wahadeł tylko krótkie kilkuwagonowe składy obsługiwane przez PKP CARGO. Mniejsze przesyłki dla spółki PKP LHS realizował LOTOS ( paliwo ) oraz TABOR DĘBICA ( lokomotywy). Na szlakach roztoczańskich zadebiutował w roli przewoźnika lokalny TORREMS, ale u nas obserwowałem głównie lokomotywy luzem, podobno jeździły z pociągami w dalszych  rejonach kraju. Trzeba podkreślić, że firmy prywatne skupiały się głównie na masowych nadawcach i odbiorcach, a także zdominowały segment transportu związany z przewozami realizowanymi na potrzeby inwestycji kolejowych.

A za największą ciekawostkę uznaję pojawienie się PIS-uaru na szynach na Roztoczu, tj. lokomotywy 6Dh należącej do firmy TABOR – DĘBICA, chociaż osobiście goj nie widziałem to już sama świadomość  bytności  mi wystarczy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.