Szynobusy na Roztocze – poprawiono rozkład jazdy!

  

Ledwie dwa tygodnie temu zwracaliśmy na Lubelskiej Kolei uwagę na problem związany z wakacyjnym rozkładem jazdy roztoczańskich szynobusów, a już został on rozwiązany.
Problem odnosił się do najczęściej wykorzystywanego przez turystów w ostatnich latach pociągu „Kasztelan”, umożliwiającego dojazd rano z Lublina na Roztocze i powrót do stolicy województwa w godzinach popołudniowych. W pierwotnej wersji wakacyjnego rozkładu w kierunku powrotnym pociąg ten został podzielony na dwie relacje: Jarosław – Zamość i Zamość – Lublin, obsługiwane dwoma różnymi szynobusami, które niestety rozkomunikowano na węzłowej stacji Zawada.
Otrzymałem właśnie oficjalne pismo z Lubelskiego Oddziału Przewozów Regionalnych, w którym poinformowano mnie, że skomunikowanie „Kasztelana” w kierunku z Jarosławia do  Lublina (i Warszawy) zostało przywrócone!
Z przyczyn proceduralnych do dnia 20 lipca 2014 r. wprawdzie nadal obowiązywał będzie dotychczasowy rozkład jazdy, jednak wystarczy zgłosić drużynie konduktorskiej obsługującej pociąg „Kasztelan” w relacji Jarosław – Zawada – Zamość zamiar kontynuowania podróży do Lublina. W takim przypadku szynobus relacji Zamość – Zawada – Lublin zostanie każdorazowo zatrzymany i zaczeka na nas właśnie na stacji Zawada.
Od dnia 21 lipca obowiązywał będzie skorygowany rozkład jazdy, gdzie to skomunikowanie będzie już w pełni uwzględnione.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować pracownikom Lubelskiego Oddziału Przewozów Regionalnych za podjęcie działań, które doprowadziły do bardzo szybkiego rozwiązania problemu.