Przewoźnicy prywatni na Roztoczu w 2018 r.

  

ety, postanowiłem zakończyć swój protest. Nie ma wyjścia, bowiem nikt go nawet nie zauważył. Nauczyciele strajkują, taksówkarze protestują, kolejarze też się nie przepracowują – więc i ja  dołączyłem do tego znakomitego grona ze swoimi problemami. Rozumiecie – jedenaście lat bez podwyżki. Realnie to robię za darmo. Ale widać nie są mi potrzebne pieniądze. Dlatego  swoje obowiązki będę wykonywał w ramach skromnego pensum, a gdyby wszyscy obywatele tacy byli, to nasz kochany rząd nie musiał by wcale nic robić, tzn nie musiał by tak udawać! Zatem wspólnie popchajmy ten nasz wózek torowy, który tyle zdrowia nas kosztuje. Na początek proponuje stare, ale sprawdzone schematy. Pociągi spoza grupy PKP są bardzo kolorowe i urozmaicone, także nie trzeba specjalnie się wysilać. Można rzucić slajdy na ścianę i pić piwo. Również odbiór tego tworzywa jest stosunkowo prosty. A jeździło  trochę w ubiegłym roku, także: jazda do roboty!

Zawada, 08.03.2018 r. Parada lokomotyw PRT Torrems sp. z o.o. z Brodów. TEM2-109, TEM2-048 oraz SM42-2629. Walentyny są nowym nabytkiem tej spółki. W analizowanym okresie wykorzystywała ona 4  lokomotywy stacjonujące na Roztoczu,które  spotkać można było z lekkimi pociągami roboczymi.

Zawada, 08.03.2018 r. Firmowe  lokomotywy bardzo często transportowały maszyny torowe, gdyż spółka Torrems co do zasady zajmuje się remontami torowisk i innych elementów infrastruktury kolejowej.

Niedzieliska, 13.03. Takie krótkie pociągi organizowane przez LOTOS Kolej sp. z o.o. kursowały na trasie objazdowej ze Stalowej Woli do Lublina. Były to składy rozbiórkowe dowożące stal do lokalnych odbiorców.

Zawada, 18.03. Maszyny  grupy ZUE prowadziły pociągi złożone z lokomotyw szerokotorowych należących do PKP LHS na wózkach normalnotorowych.

Zamość, Spółka Freightliner PL w 2018 r. zdominowała transporty kruszywa.

Niedzieliska,24.03. TEM2-303 Tabor Dębica pracowała tego dnia z pociągami objazdowymi z Chełma.

Zamość, Class 66 spółki FPL.

Niedzieliska, próżny FPL.

Biłgoraj, 7.04. Transport nowej lokomotywy serii ST40s nr 20 do Bortatycz dla spółki PKP LHS.

Biłgoraj, 8.04. SM42-2161 Grupy ZUE z wagonem socjalnym wraca z Bortatycz.

Biłgoraj, 8.04. BR232-448 leasingowana przez ORLEN KolTrans bardzo często jeździła z cysternami do/z Klemensowa.

Zawada,9.04. SM42-434 Train Speed z ciekawym pociągiem roboczym do Zamościa.

Biłgoraj, 11.04. M62M-013 dzierżawiony przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Bogdanka” w Puchaczowie prowadzi pociąg z miałem. zwraca uwagę lokomotywa firmowa tej spółki znajdująca się na popychu składu. To maszyna serii S200.

Biłgoraj, Ludmiła nr 184 z cysternami z Klemensowa.

Niedzieliska, TEM2-048 w wiosennym klimacie.

Zamość, portret szerszenia FPL.

Zawada, 24.04. Krótki skład do dowozu stali.

Ruskie Piaski, 29.04. TEM2-181 należąca do ZPNTMiU Dębica prowadzi pociąg złożony z węglarek Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka” jadących do naprawy.

Zawada, lokomotywa Torrems z pociągiem roboczym pracującym w okolicy.

Klemansów, 1.05. Pociąg z miałem prowadzony lokomotywami „Bogdanki”.

Kąty,12.05. Z pociągiem roboczym pracującym przy naprawach torów wjeżdża M62-1169 należąca do PPMT.

Biłgoraj, 12.05. TEM2-146 ECCO Rail prowadzi pociąg z Klemensowa.

Szczebrzeszyn, stonka torrems z pociągiem roboczym.

Kolonia,22.05. Objazdowy pociąg z paliwem do Lublina.

Zawada,06.06. BR232-04 Captrain z platformami z szynami.

Zawada,08.06. SM42 – 22208 i 2223 Orion Kolej z szynami do stacji Brzeźno.

Szczebrzeszyn,08.06. Class 66606 FPL z krytymi zbożówkami do Klemensowa.

FPL w Zamościu i w Biłgoraju.

Zawada,15.06. SM42-2495 Lotos Kolej z cotygodniowym objazdowym z Lublina.

Biłgoraj,24.06. SM42-2425 Grupy ZUE wraca z Bortatycz gdzie przyprowadziła kolejnego Batmana ( ST40s).

Biłgoraj,24.06 i 1.07. SM42 – 2500 i 2643. Właściciel: Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o.

Klemensów,25.06. 6Dg – 139 Lotos-u prowadzi pociąg rozbiórkowy ze stalą do Lublina.

Bełżec, 29.06. Kruszywo również często przyjeżdżało do tej stacji.

Zamość, 30.06. TEM2-048 Torrems z pociągiem roboczym.

Biłgoraj,7.07. Na torze 2 skład gazowy z Zawadówki.

Zawada,12.07.

Klemensów, 26.10. Cotygodniowy zwrot próżnych cystern z Lublina, pociąg organizowany przez ORLEN KoLtrans.

Klemensów, 30.07. W służbie ORLENU pracowały też lokomotywy serii 060Da, potocznie nazywane: Rumunami.

Biłgoraj,05.08. Zakład Inżynierii Kolejowej w Sandomierzu sp. z o.o. uruchamiał w niedziele krótki pociąg z piaskiem do Lublina.

Biłgoraj,06.08. Wagony VTG z Klemensowa prowadzi TEM2-073 ECCO Rail.

Klemensów,12.11.

Zamość,14.08.

Zamość, spółka Torrems wynajmowała część hali w byłej parowozowni użytkowanej przez PKP PLK a czasami lokomotywy odstawiano przy rampie.

Zawada,30.08.

Biłgoraj, 01.09.

Biłgoraj, próżne wahadło ECCO do Klemensowa.

Zamość, 05.09. LOTOS zorganizował pociąg pod wysłodki do stacji Werbkowice.

Werbkowice, 10.09. Odjeżdża skład ładowny z wysłodkami.

Zamość, 12.09.

Kolonia, 22.09. ORLEN zaczął wykorzystywać zmodernizowane lokomotywy serii 15D. Transport cystern z Lublina.

Zawada, 25.09.

Zawada, 28.09. To już jeden z ostatnich przejazdów lokomotyw serii S200 należących do „Bogdanki”, gdyż w 2019 r. zostaną wyparte przez maszyny serii 15D. Na zdjęciu zwrot naprawionych węglarek.

Zamość, 29.09.

Biłgoraj, 14.10.

Szczebrzeszyn, w październiku DB Cargo Polska S.A. uruchomiła kilka pociągów z węglem z przeładunku w terminalu w Szczebrzeszynie. Były one prowadzone lokomotywami serii class66. Zawada, 20.10. SM42-2113 Grupy Azoty. Maszyna ta prowadziła w tym czasie lekkie składy z tłuczniem.

Okolice Izbicy – miejscowość: Wał, 20.10. SM42-2079 CTL Logistic prowadzi krótki pociąg złożony z uszkodzonych węglarek. Fot: Michał Puhacz.

Ten sam skład mija miejscowość Brody. Fot: Michał Puhacz.

Biłgoraj, 24.11. TEM2-251 ZiK pracowała tego dnia z wagonami VTG z Klemensowa.

Biłgoraj, 24.11. W listopadzie również transporty węgla ze Szczebrzeszyna organizowane były przez DB Cargo Polska S.A.

Zamość, połowa grudnia i TEM2-109 ze zwrotem próżnych platform po podkładach.

Zawada, koniec grudnia. Klasyczny Rumun prowadzi cysterny z Lublina. Rzadki to był widok.

Zamość, koniec grudnia. Torrems z pociągiem roboczym.

Zawada, 23.12. Próżny FPL jedzie z Zamościa do Bortatycz pod załadunek węgla. Transporty węgla z Bortatycz nasiliły się na początku przyszłego roku.

Spółki spoza grupy PKP w 2018 r. zdominowały niewątpliwie transport kruszywa budowlanego oraz przewozy olejów i zbóż dla Zakładów Tłuszczowych w Bodaczowie. Sporo pociągów zostało też uruchomionych w związku z niekończącym się remontem linii nr 7, dlatego w drugiej połowie roku – kiedy ustały prace:praktycznie nie było ich widać. Zwracały też uwagę krótkie składy z blachą lub konwoje lokomotyw realizowane na zlecenie.

W 2018 r. rozpoczął się też proces wymiany taboru, także obecnie już trudniej będzie zobaczyć na szlaku maszyny serii S200, 060DA, TEM2 czy nawet M62 w klasycznym wydaniu. Za to kochajmy jamniki  serii 15D!