Pociągi objazdowe przez Roztocze w 2018 r.

  

 

Od połowy 2017 r. przez Zamojszczyznę i Roztocze skierowane zostały pociągi objazdowe co spowodowane jest modernizacją linii kolejowej nr 7 i jej całkowitym zamknięciem.

Pociągi te  pokonały trasę: Lublin ( Chełm ) – Rejowiec – Zawada – Biłgoraj – Stalowa Wola Rozwadów Towarowy nie czyniąc jednak strasznego zamieszania i teraz czas na małe podsumowanie dotyczące 2018 r. – o 2017 r. pisałem już wcześniej.

Przede wszystkim – garść informacji o remoncie linii kolejowej nr 7. Teoretycznie – powinien zakończyć się na koniec 2018 r. Niestety – na dzień dzisiejszy roboty budowlane ustały, natomiast linia kolejowa nr 7 na odcinku: Lublin – Dęblin jest całkowicie nieprzejezdna, a nawet należy uznać, iż została całkowicie rozebrana. Ile taki stan potrwa – nie wiadomo.

Pod koniec września 2018 r. generalny wykonawca – włoska firma Astaldi, porzuciła plac budowy tłumacząc się wzrostem cen materiałów budowlanych oraz zwiększonymi kosztami wynagrodzeń zatrudnionych przy inwestycji osób. PKP PLK wypowiedziała zawartą umowę na początku października 2018 r. Powstały problemy z regulowaniem płatności na rzecz podwykonawców, którzy grozili blokadami dróg, a także z zabezpieczeniem wykonanych już robót budowlanych, gdyż wiele niedokończonych konstrukcji mogło by ulec zniszczeniu na skutek niekorzystnych, zimowych warunków atmosferycznych. Ten stan rzeczy twa nadal, a na placu budowy aktualnie nic się nie dzieje.

Zawada, 18.03. ST45-18 i 19 z pociągiem węglarkowym z Chełma, w skład którego wpięto na zimno ST44-1206, który przechodził naprawę w lokomotywowni PKP CARGO w Chełmie. Niestety, to chyba jedyny epizod z Gagarinem na objazdach.

Do ciekawszych maszyn pociągowych należy zapewne zaliczyć SU46-017, na zdjęciu z 18.03. prowadzi na biegu przez Zawadę pociąg z Dorohuska.

W pierwszej połowie 2018 r. na lżejszych pociągach objazdowych pojawiały się także lokomotywy serii SM48, na zdjęciu z 24.03. SM48-065 z mozołem wspina się na niedzieliskie wzniesienie.

Krótkie składy wagonów krytych kursujące raz na tydzień w rel. do/z Lublina prowadziły lokomotywy spółki LOTOS.

Na pociągach spotkać można było lokomotywy serii ST45 o nr 6,7,8,9,18 i 19, kursujące przeważnie w zestawach po dwie sztuki. Wagony serii talns kursowały do Dorohuska z nieregularną częstotliwością.

Biłgoraj, 6.04. ST48-016 i ST45-06 ruszają z ładownym bruttem do Połańca.

No cóż – podstawowy obrazek na objazdach, czyli dwie lokomotywy serii ST48 i 41 sztuk węglarek załadowanych miałem w rel. Jaszczów – Połaniec. Od 3 do 4 składów na dobę w obydwu kierunkach.

Biłgoraj, 8.04. ST48-019 i 021 z kontenerowcem do Lublina. Taki pociąg kursował w obydwu kierunkach mniej więcej raz na tydzień.

Zwierzyniec, 19.04. ST48-13 i 16 z kontenerowcem.

Kontenerowy krzyżuje się w Zwierzyńcu z wahadłem cystern z gazem z Zawadówki prowadzonym przez lokomotywy ST45 nr 08 i 06.

Suka prowadziła lżejsze składy do/z Chełma lub Dorohuska.

Tłok w Zawadzie w dniu 20.04.

Zawada, 20.04. M62M-013 i 006 z wahadłem węglarek Kopalni Bogdanka do Jaszczowa musiał już tu czekać na zwolnienie szlaku przez inne pociągi, ale nie był to częsty widok.

Tłok w Zawadzie w dniu 21.04, zwraca uwagę pociąg z wagonami do przewozu cementu. Takie brutta nie często się pojawiały – raz, dwa razy w miesiącu.

Biłgoraj, 21.04.Luzak też pociąg. SM42-379 firmy Train Speed.

Następny luz tego dnia: SM42- 2167 Orion Kolej.

Biłgoraj, 22.04. W składzie pociągu mieszanego prowadzonego przez SM48-127 z Chełma jedzie SM48-043. Brutta różnowagonowe jeździły z różną częstotliwością, przeważnie raz w tygodniu –  głównie ze stacji Chełm.

Klemensów, 22.04. SM42-2581 ZUE z ciekawym pociągiem roboczym. W tym czasie trwały jeszcze prace budowlane na linii nr 7 i stąd takie urozmaicenie, jednak najciekawsze pociągi robocze kursowały w porze nocnej.

Tłok w Zawadzie w dniu 22.04. Końcówka kwietnia charakteryzowała się sporym ruchem.

Zawada, 27.04. TEM2-181 POL-MIEDŹ prowadzi wagony należące do Kopalni Bogdanka na naprawę do Nowego Sącza.

Taki sam pociąg sfotografowany w dniu 29.04 przed stacją Ruskie Piaski.

Gazy pierwszomajowe zbliżają się do Żurawnicy. Pociąg jedzie do Zawadówki gdzie cysterny zostaną napełnione. Takie brutta chodziły z różną częstotliwością.

Zapchana stacja w Biłgoraju. Na torze 1 HETMAN, na t. 2 i 4 składy węglarkowe.

06.05. Kontenery przed Zawadą, takie brutta do Lublina często jeździły w niedziele.

Piękna tamara 127 startuje z Zawady w dniu 6.05.

Wiosna na Niedzieliskach – 09.05.

Biłgoraj, 13.05. Ładowna paliwówka do Lublina. Takie ciężkie brutta pojawiły się na wiosnę, obecne były latem ale znikły na jesieni. Przetrasowano je na linię nr 30.

Tłok w Zawadzie w dniu 22.05. Zwracają uwagę ciekawe lokomotywy: BR232-184 i T448P-009 w służbie ORLEN KOLTRANS. Brutta cysternowe do Lublina obsługiwane przez tego przewoźnika chodziły raz w tygodniu.

Tłok w Zawadzie w dniu 22.05 – widok z wiaduktu.

Zawada, 26.05 – na torze 8 stoi pociąg z tłuczniem, który uzupełniano na okolicznych szlakach.

Tłok w Zawadzie w dniu 27.05.

Kolonia, 27.05. M62-0837 i SM42-2098 ZiK ze składem próżnych wagonów do przewozu piasku. Takie brutta chodziły raz w tygodniu, najczęściej rano w niedziele ładowne i powrót wieczorem. Jechały na Lublin.

Zwierzyniec 28.05. SM48-127 i ST45-08 z węglarkami.

Glina w Biłgoraju w dniu 3.06. Na czele ST45-06 i 07. Takie składy kursowały ze stacji Wólka Okopska.

SU46-017 z próżnymi cysternami po paliwie w Biłgoraju w dniu 3.06.

Mieszaniec w dniu 3.06. dojeżdża do Zawady.

Kolejny mieszaniec sfotografowany w dniu 5.06 prowadzi lokomotywę elektryczną. Niektóre pociągi między Chełmem a Świdnikiem ( Lublinem ) prowadzone były trakcją elektryczną i stąd konieczność przesyłania lokomotyw elektrycznych taką drogą.

Cysterny paliwowe do Lublina na Bagnie.

Paskudna węglarka czerwcowa.

Ciężkie brutto węglowe z Rybnika do Lublina – sporo takich składów chodziło, zdjęcie z 7.06.

Połaniec klasyczny mija Niedzieliska w dniu 9.06. Tego dnia do Lublina dotarły lokomotywy serii 311d nr 8,9 i 15 – jechały przez Biłgoraj i Zawadę.

Glina z paskudą i suką w Biłgoraju w dniu 11.06.

Kryte do Lublina w dniu 14.06 prowadziła SM42 LOTOS-u.

Wola Duża, 16.06. Dwa jamniki ściągają do Biłgoraja skład z innymi maszynami, które zepsuły się na podjeździe w kanionie. Niektóre maszyny tej serii są już znacznie wyeksploatowane dzięki objazdom.

Mieszany widziany z wiaduktu na ul. Janowskiej w Biłgoraju.

W dniu 17.06 ściągano z Bortatycz do Lublina kontenery, które znalazły się przez pomyłkę na terminalu Laude.

Jamniki na Niedzieliskach prowadzą Połańca.

Niedzieliska, 21.06. 6Dg-139 LOTOS-u prowadzi cysterny z gazem z Zawadówki, które zasadniczo obsługiwane były przez lokomotywy PKP CARGO.

Biłgoraj, 24.06. SM42-2500 należąca do Dolnośląskich Linii Autobusowych.

Biłgoraj, 24.06. ST45-08 i 09 z talnsami z Dorohuska.

Biłgoraj, 25.06. Od wiosny Kopalnia Bogdanka prowadziła bezpośrednio część wahadeł własnymi lokomotywami, z tym, że nie były to liczne pociągi: 2, 3 razy w tygodniu.

Szczebrzeszyn, 25.06. Rozwiązany i porzucony pociąg do Dorohuska z SM48-065 na czele. Skład został podzielony na dwie części z uwagi na konieczność umożliwienia wejścia na peron podróżnym korzystającym z jedynego połączenia pasażerskiego na stacji – pociągu IC HETMAN ( w sezonie wakacyjnym doszły pociągi regionalne przez co stacja zasadniczo nie była wykorzystywana do krzyżówek ).

Mijanka na Niedzieliskach w dniu 25.06. Próżne węglarki po torze normalnym prowadzi SM48-127.

Mieszany wyjeżdża z Zawady w dniu 30.06.

Biłgoraj 1.07.

Wyścigi w Zawadzie 5.07 – w wakacje sporo paliwa na objazdach.

Zawada, 16.07. SM42- 349 spółki Przewozy Regionalne jedzie z Rzeszowa do Lublina.

Kolonia Zawada, 17.07. W celu zwiększenia przepustowności linii do wahadeł doczepiano czasami lokomotywy jadące luzem, a nawet zdarzały się i takie sytuacje, że  do pociągów PKP CARGO doczepiano lokomotywy innych przewoźników.

Biłgoraj, 06.08. Na składach objazdowych bardzo czeto obserwowałem wahadła węglarek z drewnem jadące zwykle z Włodawy i Sobiboru. Za to na Zamojszczyźnie w 2018 r. nadano bardzo małe ilości tego ładunku.

Kontenerowca w Biłgoraju w dniu 9.08 prowadziły paskudy nr 9 i 8.

Cementowóz wywołał prawdziwą furorę wśród mikoli w dniu 15.08.

Tuż za nim szły do Chełma próżne platformy pod załadunek stali.

Klasyczny, krótki składzik paliwowy do Lublina prowadzony przez ORLEN KolTrans 15D-035 z  T448P-008 na zimno ( na potrzeby manewrowe ).

Niedzieliska, 17.08. ST45-08 i 09 z krytymi zagranicznymi do Lublina.

Niedzieliska, 17.08. ST45-07 i 06 z dumpcarami,  ale raczej nie z placu budowy linii nr 7.

Niedzieliska, 17.08. 6Dg-143 LOTOS-u z krytymi z Lublina. Były takie dni, że ciekawe pociągi szalały jeden za drugim, ale najfajniejsze składy przeważnie kursowały nocami, a w dzień głównie węglarki.

Kolonia Zawada, 19.08. Niedzielne wahadło firmy ZiK wracające z Lublina. Na czele: M62-0837 i SM42-2633.

Kolonia Zawada, 29.08. Paskudy prowadzą ciężkie brutto gazowe z Zawadówki.

Kolonia Zawada, 29.08. Suka przez dłuższy czas nie jeździła z powodu uszkodzonej prądnicy ale po naprawie w chełmskiej szopie wróciła na szlak. Tutaj jeszcze niezbyt dotarta i udaje parowóz.

Drewniany z Chełma mija Zarudzie w dniu 30.08.

Tego samego dnia pojechał w przeciwnym kierunku mieszaniec.

A także wracało wahadło wagonów krytych.

W dniu 31.08 testowano lokomotywy serii 311D z  ciężkimi  bruttami  po roztoczańskich szlakach.

Kontenerowóz wjeżdża do Zawady w dniu 2.09.

Platformy z blachą w dniu 2.09 mijają Niedzieliska.

Cysterny do Zawadówki mijają Zarudzie w dniu 08.09.

Połaniec wśród złojeckich pól 8.09.

Kryte w Zawadzie w dniu 10.09.

Ten sam skład ale już ładowny w Biłgoraju 14.09. Takie wagony jeździły też do stacji Krasnystaw Fabryczny pod załadunek cukru.

Suka z brązowymi węglarkami mija Biłgoraj.

Kontenerowiec w Biłgoraju w dniu 15.09.

Suka z mieszanym.

Brody, 16.09. ST45-06 i 18 z pociągiem mieszanym w składzie którego wpięto SM42-1221 6Dg na zimno i było też sporo węglarek ze złomem.

Tego samego dnia pojechał jeszcze pociąg z drewnem z Chełma z ST45- 09 i 08 na czele. Pracowita niedziela!

Gruszki mijają byłą stację Hedwiżyn w dniu 27.09 z ST45 – 07 i 19 na czele.

Niestety, w dniu 28.09 w składzie pociągu towarowego z Chełma została odesłana z lubelskiego zakładu PKP CARGO suka nr 17. Pod koniec listopada została już odstawiona w Olsztynie z powodu pękniętego bloku silnika i raczej nie spotkamy jej już na służbie nawet gdzieś w Polsce – nie mówiąc o zamojskich żelaznych drogach. Cześć jej pamięci!

Batman na testach z pociągiem do Połańca w Zawadzie w dniu 29.09. Na stanie zakładu w Lublinie pod koniec 2018 r. było aż 8 lokomotyw serii 311d, ale kursowały one głównie po linii nr 30 gdzie prowadziły pojedynczo ciężkie wahadła węglowe z Jaszczowa, jak i inne pociągi. Na szlakach roztoczańskich z uwagi na ciężki profil między Zwierzyńcem a Biłgorajem wymagały jednak wspomagania i ich eksploatacja była nieopłacalna.

Kontenerowiec pozuje na Niedzieliskach w dniu 1.10.

Niestety, pod koniec roku dominować zaczęły składy węglarkowe wszelkich relacji, nie tylko z Jaszczowa do Połańca i odwrotnie.

Jeden z ostatnich pociągów paliwowych do Lublina – ST48-017 i 021 w dniu 6.10 mijają na biegu Zawadę. Wkrótce brutta cargowskie skierowano na linie nr 30 a z paliwem zaobserwować mogliśmy tylko nieliczne składy orlenowskie. Trzeba przyznać, że od jesieni skończyły się też praktycznie korki zawadzkie – obserwowane wiosenną porą. Dziennych objazdów znacznie mniej, natomiast więcej składów puszczano nocami. Spowodowane to też było zamknięciami związanymi z pracami utrzymaniowymi na poszczególnych odcinkach linii.

Jesienny Połaniec na Niedzieliskach.

Do Szczebrzeszyna wjeżdża rumun z beczkami z paliwem do Lublina.

Do Biłgoraja wjeżdżają kryte zagraniczne z cukrem z Krasnegostawu w dniu 13.10 z ST45 – 18 i 19 na czele.

Zwierzyniec Towarowy w dniu 14.10 i te same paskudy na czele.

Połaniec opuszcza Szczebrzeszyn.

Zawada, krzyżówka w dniu 18.10 wahadeł z paskudami.

Talboty do Krasnegostawu opuszczają Zawadę.

Niedzieliska, 20.10 ST48-007 i 022 prowadzą skład pustych platform z wpiętym 311d-012 na zimno stanowiącym kolejne wzmocnienie lubelskiego parku lokomotyw objazdowych.

Niedzieliska, 21.10. ST45-18 i 19 prowadzą węglarki z drewnem do których dopięto kilka pustych platform.

Objazdowy ZiK przez Zawadę w dniu 21.10 prowadził M62-2006  SM42-2633 na zimno.

Mieszaniec mija Hedwiżyn w dniu 22.10.

Próżne cysterny z Lublina prowadził w dniu 26.10 M62M-005 w służbie dla ORLEN KOLTRANS, na zimno T448P-009 – wjazd do Klemensowa.

Batman 19 przed szopą w Chełmie w dniu 14.11. Te maszyny były tutaj serwisowane i zjeżdżały z Jaszczowa.

Pod koniec roku z Dorohuska wyruszyło sporo wahadeł zbożowych.

Biała węglarka Ecco Rail w składzie pociągu PKP CARGO z Jaszczowa w dniu 28.11.

W grudniu  w błękitnym cargowskim oceanie spokojnym  pływało już kilka takich białych „Moby Dicków”.

Biłgoraj, 30.12. Znaczny spadek przewozów obserwowany był pod koniec grudnia. Jednak Połańce jak stały w Biłgoraju tak stały. Wąskie gardło stanowiła stacja Stalowa Wola Rozwadów Towarowy i jej rzekoma mała przepustowność. Zdarzały się przypadki, że pociągi koczowały w Biłgoraju i Hucie Krzeszowskiej po 12 godzin, przy czym na bieżąco szły brutta obsługiwane przez przewoźników spoza grupy PKP, a także cargowskie składy niewęglarkowe. Zwykle kiblowały tu wahadła miału do Połańca. Jest i druga strona medalu – PKP CARGO ponoć bardzo gramoliło się z podmianami mechaników i zmianą trakcji w Rozwadowie. Mimo zaobserwowanych spowolnień muszę przyznać, że pociągi objazdowe kursują już całkiem sprawnie i przy dotychczasowym ruchu nie widać u nas specjalnych komplikacji związanych z remontem linii nr 7. Również obrót przesyłek miejscowych uległ pewnemu przyśpieszeniu w odniesieniu do roku 2017. Dobrze to wróży biorąc pod uwagę trudną do określenia datę zakończenia modernizacji linii z Lublina do Dęblina. Infrastruktura kolejowa też jest względnie poprawnie utrzymana, choć trzeba zaznaczyć, że sprzyjała temu stosunkowo sucha i ciepła aura trwająca praktycznie do końca roku.