Lubelska Kolej

Mapa

Dzisiejszy układ sieci kolejowej na terenie Lubelszczyzny w dużej mierze ukształtował się już w latach 20-tych XX wieku, a większość linii powstała jeszcze w XIX wieku. Następne znaczące zmiany w infrastrukturze miały miejsce dopiero po roku 1970, kiedy to na potrzeby prężnie rozwijającego się przemysłu wybudowano linię Jaszczów – KWK Bogdanka oraz Linię Hutniczo-Siarkową, a także w miejsce rozebranej linii wąskotorowej Zwierzyniec – Biłgoraj położono normalnotorową Zwierzyniec – Stalowa Wola Południe.

Obecnie najważniejsze znaczenie dla regionu ma linia oznaczona w D29 jako linia nr 7 biegnąca z Warszawy do przejścia granicznego w Dorohusku. To właśnie na tej linii skupia się większość ruchu pasażerskiego w postaci pociągów osobowych na odcinku Dęblin – Lublin – Chełm oraz pospiesznych, z których większość kończy bieg w Lublinie. Za drugą pod względem znaczenia należy uznać jednotorową i niezelektryfikowaną linię do Stalowej Woli Rozwadowa, która stanowi najkrótszą drogę szynową ze stolicy na Podkarpacie.

W okresie 1.09.2009 r. – 28.02.2011 r. Roztocze i Zamojszczyzna pozbawione były jakiejkolwiek komunikacji pasażerskiej. Od marca 2011 r. reaktywowany został pociąg HETMAN z Zamościa do Zielonej Góry, a na wiosnę 2011 r. pojawiły się szynobusy z Zamościa i Bełżca do Lublina. Wreszcie, w dniu 10.12.2017 r. spółka PKP INTERCITY uruchomiła z Hrubieszowa dalekobieżny pociąg do Wrocławia i Jeleniej Góry przez Rzeszów, Kraków i Częstochowę. Regularne połączenia pasażerskie wróciły do Werbkowic i Hrubieszowa bo blisko trzynasto-letniej nieobecności. To właśnie na łamach naszego serwisu walczyliśmy o powrót pociągów na te linie i na naszych stronach  śledzić możemy dalsze, ambitne plany, jak i proces  wdrażania nowych połączeń.

Niestety, z roku na rok spada znaczenie dla ruchu towarowego  linii: Rejowiec – Hrebenne, Dęblin – Łuków oraz Zwierzyniec – Stalowa Wola Płd. Największy udział wśród towarów przewożonych koleją na Lubelszczyźnie mają węgiel z Lubelskiego Zagłębia Węglowego oraz cement z cementowni w Chełmie i Rejowcu, a także produkty chemiczne z zakładów azotowych w Puławach. Większość tych surowców przewożonych jest zelektryfikowanymi, głównymi magistralami. Obserwuje się znaczący spadek ilości przewożonych przesyłek rozdrobnionych, zwłaszcza na Zamojszczyźnie. Mieszane pociągi towarowe zestawione z różnych wagonów odjeżdżają powoli do lamusa. Za to bardzo dobrą koniunkturę mają przewozy towarowe na Linii Hutniczo – Szerkotorowej, której centrum administracyjne (zarząd i lokomotywownia) znajdują się w Zamościu, dając zatrudnienie wielu mieszkańcom Zamojszczyzny.

Na naszym terenie jeszcze niedawno  funkcjonowały dwie kolejki wąskotorowe – Nałęczowska KD oraz Hrubieszowska KD. Pierwsza z nich jest czynna, ale ma kiepską kondycję   i prowadzi nieregularny ruch turystyczny. Na drugiej zaś leżą jedyne w Polsce dwie miejscowości połączone torami o trzech szerokościach – Werbkowice oraz właśnie Hrubieszów. Niestety, pomimo wielu apeli i kilku prób nie udało się jej wskrzesić, a dewastacja infrastruktury w ostatnich latach poczyniła już chyba nieodwracalne spustoszenia, ale może jeszcze nie wszystko stracone. Na portalu zamieszczane są artykuły o historii hrubieszowskiej wąskotorówki, jak obrazy z tego co pozostało po niej w dzisiejszych czasach.

Wiele szlaków  na Lubelszczyźnie pozostaje niestety niedocenianych, a w niektórych przypadkach wręcz z góry spisanych na straty. Już od dobrych kilku lat nie dojedziemy pociągiem  do  wielu miejscowości na liniach  kolejowych nr 72 i 66 : Zamość – Hrubieszów, Zwierzyniec – , Biłgoraj –  Stalowa Wola  ( są tylko połączenia dalekobieżne uruchamiane do większych stacji ), natomiast do  miejscowości na odcinku linii kolejowej nr 69: Zawada – Zwierzyniec – Bełżec pociągi regionalne uruchamiane są tylko sezonowo w wakacje. Nie ma ciągle połączeń  regio na odcinku od Parczewa  do Łukowa, a w tak ważnym  ośrodku turystycznym, jakim jest Zamość trwały przez wiele lat  zażarte spory pomiędzy miłośnikami kolei a władzami samorządowymi, w zakresie roli pociągów  w generowaniu ruchu turystycznego w okolicy. Stopniowo, nawet ich przeciwnicy zaczynają doceniać alternatywne w stosunku do drogowych sposoby przemieszczania się. Prawdziwą piętą achillesową w ruchu pasażerskim między Zamościem a Lublinem pozostaje na przykład ciągle  Zawada, ponieważ nie można  dogadać się z mieszkańcami w sprawie budowy łącznicy omijającej stację. Pozostaje mieć nadzieję, że rosnąca popularność ekologicznych środków transportu oraz rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ukrainą sprawi, że te problemy zostaną rozwiązane a pociągi  będą cieszyć się coraz większym powodzeniem.

LubelskaKolej.net została stworzona by uwieczniać teraźniejszość żelaznych szlaków w naszym regionie, ale również żeby przypominać o tych miejscach, z których ostatni pociąg odjechał wiele lat temu. Poprzez zdjęcia, mapy i opisy chcemy Wam ukazać całokształt kolei na Lubelszczyźnie, która pod wieloma względami jest jedyna w swoim rodzaju. Artykuły prezentowane są w dwóch podstawowych kategoriach: aktualności  historia. W ramach portalu działają galerie tematycznie związane z koleją, prowadzone przez miłośników kolei, a w szczególności: Kolejowe Klimaty Roztocza, na których prezentujemy zdjęcia z naszych zasobów, a nawet każdy z czytelników może tam zaprezentować coś ciekawego ze swojego archiwum. Najbardziej skupiamy się na Roztoczu i Zamojszczyźnie, co zresztą przynosi widoczne, konkretne efekty. Jako autorzy większości artykułów związani jesteśmy rodzinnie z tymi właśnie stronami, chociaż w stosunku do omawianych problemów zawsze staramy się dostrzegać interes całego województwa lubelskiego, a nie tylko patrzeć na korzyści płynące dla naszego podwórka.

Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie