Łącznica omijająca Rejowiec Fabryczny otwarta

Zdjęcia zostały wykonane w dniu  04.10.2017 r. Na górze tor szlakowy linii nr 69 z Rejowca Fabrycznego w stronę Zawady. Urządzenia zabezpieczające ruch przed skrzyżowaniem z łącznicą.

O łącznicy w kontekście historycznym pisaliśmy na łamach portalu lubelskakolej razem z kol. Zabezpieczeniowcem na początku kwietnia br. Dla przypomnienia chodzi o nieużywaną od wielu lat linię kolejową nr 563: Rejowiec Zachodni – Rejowiec Południowy, stanowiącą łącznicę pomiędzy liniami 7 ( Warszawa – Dorohusk ) a 69 ( Rejowiec Fabryczny – Hrebenne ). Z początkiem października 2017 r. łącznica została ponownie oddana do eksploatacji po gruntownej modernizacji.

Przejazd pociągu REGIO ODRODZENIE z Lublina do Zamościa, skład jedzie linią nr 69, w przyszłości ma kursować po łącznicy z ominięciem stacji Rejowiec Fabryczny. Główną ideą odbudowy łącznicy jest usprawnienie i skrócenie przejazdu pociągów pomiędzy Lublinem a Krasnymstawem.

Semafor  zabezpieczający ruch pociągów po linii 69 w stronę Zawady. Posterunek Rejowiec Południowy. W miejscu po  dawnej nastawni posadowiono kontener.

Jak poinformował nas kol. Zabezpieczeniowiec:  Na TRAKO firma Elester-PKP prezentowała w swoim katalogu odnośnie systemu ISKRA stanowiska dyżurnego ruchu na posterunku ruchu Rejowiec Zachodni i Rejowiec Południowy. W Służbowych Rozkładach Jazdy posterunki ruchu noszą  nazwę RwA (Rejowiec Zachodni) oraz RwB ( Rejowiec Południowy). Widok na łącznice z okna szynobusu jadącego z Zamościa. Nie doszedłem w te miejsce z uwagi na straszne błoto obok nasypu. Semafor wyjazdowy z łącznicy w stronę Zawady, na linię 69.  Akurat podana jest wolna droga dla pociągu z miałem jadącego z Jaszczowa do Połańca. Widok z  łącznicy w kierunku Żulina. Zwracają uwagę zachowane słupy po trakcji elektrycznej, która niegdyś tu była. Jesteśmy mniej więcej w połowie długości łącznicy. A to widok z tego samego miejsca w stronę Lublina. Posterunek Rejowiec Południowy widziany z oddali.

Zabezpieczeniowiec: „Ciekawostką jest utwierdzanie drogi przebiegu dla sygnału zastępczego z możliwością wyłączenia uszkodzonego elementu np. przy uszkodzeniu kontroli nie zajętości odcinka zwrotnicowego czy uszkodzeniu kontroli położenia zwrotnicy. (… ) Dodam, że system ISKRA funkcjonuje na LCS Niedrzwica, gdzie był testowany niejako jako poligon doświadczalny. W 2017 roku system został rozbudowany o możliwość prowadzenia jazd na sygnały zastępcze oraz sygnały zastępcze uzależnione przebiegowo. Nowością od 2017 roku wg. przepisów PKP PLK ma być także budowy Automatycznych Posterunków Odstępowych tzw. APO. Rozwiązanie takie mogłoby być śmiało wykorzystane np. na długich szlakach linii 69.

Stoimy na przejeździe drogowym. Przejeżdża brutto. Infrastruktura sygnalizacji przejazdowej. Lokalizacja przejazdu: Tuż przed miejscowością Krasne, na granicy z Rejowcem Fabrycznym. Lokomotywa SM48-127 jedzie „magistralą” z Dorohuska, a zdjęcie wykonane z przedstawionego powyżej przejazdu. Po łącznicy całkiem żwawo zasuwa ładowny skład do Połańca. Tarcza w stronę Trawnik. Widok na łącznicę:góra – kierunek zachód, dół – kierunek południe. Obok torowiska składowisko materiałów budowlanych, które były wykorzystane przy odbudowie. W tle kolejny przejazd drogowy. Widok na infrastrukturę przejazdową. Przejazd niestrzeżony. Tym razem przez tory przebiega nieutwardzona  droga lokalna prowadząca do pobliskich zabudowań. Widok z przejazdu w kierunku południowym. Widok z drogi na tory łącznicy w kierunku zachodnim. Widok z gruntowej drogi na tory łącznicy w kierunku południowym. Na posterunku Rejowiec Zachodni trwały jeszcze drobne roboty wykończeniowe. Zbliżamy się do skrzyżowania z linią Warszawa – Dorohusk. Widok na kozioł oporowy, żeberko ochronne. Dodatkowy tor na obydwu końcach łącznicy stanowi techniczne  zabezpieczenie. W razie zbiegnięcia taboru na łącznicy można skierować wagony  na ślepy tor zakończony kozłem i tym samym zapobiec dalszym reperkusjom które ten zbiegający tabor mogłby wyrządzić na szlaku.Oficjalne przejście przez torowisko. W tle kontener posterunku, gdzieś w pobliżu mają zostać zbudowane dwa perony na potrzeby ruchu osobowego. Posterunek Rejowiec Zachodni. Wjazd na łącznicę od strony Lublina. Jak zauważył  kol. Bitoman – na łącznicy zastosowane zostały dosyć niespotykane u nas napędy zwrotnicowe firmy Siemens S700K/KM. Zjazd na drugi tor szlakowy. Sterowanie ruchem kolejowym po łącznicy odbywa się z nastawni Rw w Rejowcu (Fabrycznym).

Poniżej zdjęcia wykonane na początku czerwca 2017 r, kiedy trwały roboty budowlane.

Rejowiec Południowy

Rejowiec Zachodni