Przewoźnicy prywatni na Roztoczu w 2017 r.

Zapraszam na krótką prezentację dotyczącą przewozów po Roztoczu realizowanych przez kolejowe firmy transportowe spoza grupy PKP w 2017 r. Kryterium klasyfikacji informacji o pociągach zamieszczonych w niniejszym tekście w zasadzie sprowadza się do doboru pociągów uruchamianych przez innych przewoźników niż PKP CARGO i obsługiwanych lokomotywami pomalowanymi inaczej niż na granatowo z seledynowym paskiem. Analiza powiązań kapitałowych czy też personalnych pomiędzy poszczególnymi spółkami kolejowymi prowadzi do wniosku, że w Polsce mamy dalej do czynienia z jednym wielkim PKP tylko dobrze zamaskowanym, ponieważ bez wsparcia tej wyrodnej matki ( oficjalnego lub mniej oficjalnego) , żadna ze spółek nie utrzymałaby się na rynku przewozów kolejowych w dłuższym okresie czasu.

Zamość, 4.01. M62-1151 manewruje po stacji. Przyprowadził maszyny torowe do  bazy  firmy TORREMS zlokalizowanej na terenie PKP PLK,  w obiektach byłej parowozowni. Warto zauważyć, że lokomotywa posiada  jeszcze klasyczny silnik dwusuwowy. Niestety, rzadko się do nas zapuszcza.

Gagarin z firmy Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe sp. z o.o. rezydował w Zamościu jeszcze w dniu 5.01, a następnie odjechał z partią maszyn torowych. Lżejsze transporty spółka TORREMS wykonywała własnymi lokomotywami serii SM42. Siedziba jednostki zlokalizowana jest w miejscowości Brody Duże, w obrębie stacji Szczebrzeszyn a firma zasadniczo zajmuje się robotami remontowymi związanymi z utrzymaniem torowisk oraz świadczy usługi transportowe w zakresie niewielkich wagowo przesyłek. Posiada własny park lokomotyw, który zostanie zaprezentowany w dalszej części niniejszego opracowania.

Zamość, 13.01.Class 66017 firmy FREIGHTLINER PL z partią węglarek wypełnionych zbożem załadowanych na stacji Hrubieszów Miasto.  Na początku 2017 r. z Hrubieszowa wyekspediowano kilka wahadeł zboża. Przewozy realizowane były zamiennie przez PKP CARGO i FPL.

Kolejne wagony  ze zbożem, które przyjechały do Zamościa z Hrubieszowa w dniu 2.02.2017 r. Była to połówka wahadła. Firma FPL dzieliła ładowny skład w Hrubieszowie na dwie części, które oddzielnie sprowadzała do Zamościa.

W Zamościu formowano kompletne wahadło. Na zdjęciu to nie żaden szerszeń, tylko: Matuzalem! Biblijny patriarcha, syn Henocha i dziadek Noego, który według Księgi Rodzaju żył 969 lat. Widać jego moc.

Na zdjęciu wykonanym w dniu 3.02 w Zawadzie, spalinowóz  nr  66012 opuszcza stację z pociągiem złożonym z 38 ładownych wagonów serii Uagps firmy TRANSCEREALES jadącym z Hrubieszowa. W połowie lutego FPL pojechał do tej miejscowości z wahadłem miału.

Zawada, 23.03. M62M-005 wynajęty przez LOTOS KOLEJ z wahadłem cystern jadącym do Klemensowa.

Na popychu ST43 nr 5 w służbie EURONAFT TRZEBINIA. Od początku roku jeździły cysterny  do Klemensowa przeważnie z przedstawionymi na powyższych zdjęciach  lokomotywami oraz żółte wagony kryte NACCO prowadzone lokomotywami serii BR285 spółki LOTOS. Brutta jeździły przez Rejowiec ze względu na trwające ciągle prace remontowe na linii nr 66.

Biłgoraj, 25.03. TEM2-145 firmy TORPOL pracowała na pociągu roboczym.

Z szutrówek podsypywany był tłuczeń.

Co ciekawe, tego dnia ładowne wahadło z olejem z Klemensowa skierowano przez Biłgoraj. Na czele M622M-005 oraz 060Da-2807.

Kwietniowy traxx LOTOS-u w Zawadzie. Ten przewoźnik obsługiwał wahadła krytych wagonów załadowanych stalą na terminalu LAUDE w Bortatyczach. Stwierdziłem kilka takich pociągów kursujących nieregularnie.

Zawada, 5.05. BR232-052 z firmy DEPOL Bydgoszcz z transportem pustych platform do stacji Bortatycze.

Ten przewoźnik zajmował się transportem lokomotyw PKP LHS sp. z o.o. serii ST44 po torze normalnym na naprawy  okresowe w Bydgoszczy. Przy okazji tych napraw gagarinom zmieniano malaturę pudła z zielonej na niebieską.

W dniu 6.05.2017 r. ludmiła prowadziła maszyny o numerach 2026 i 2062. Na platformach jechały wózki szerokotorowe od tych egzemplarzy , wspomniane zaś lokomotywy konwojowano na wózkach normalnotorowych. Wiele lat temu takie przesyłki lokomotywowe dla LHS-u realizowała spółka PKP CARGO, jednak ze względu na długi czas przewozu i koszty spółka „PKP – szerokotorowa” zaczęła korzystać z usług przewoźników spoza grupy PKP.

Tłok w Zawadzie w dniu 6.05. Stał tam jeszcze pociąg z blachą PKP CARGO oraz wahadło tłucznia PPMT Gdańsk sp. z o.o. Ta firma transportowała tłuczeń na potrzeby remontowanych na wiosnę linii nr 66 i 69.

Zamość, 10.05. M62-1705 PPMT z pociągiem roboczym ( maszyny torowe ) z Zamościa. Maszyny wykorzystywane były przy pracach torowych w okolicach Klemensowa i Szczebrzeszyna.

Gagarin M62M-005 w Klemensowie w dniu 15.05. Za nim niewidoczny koziołek, czyli lokomotywa serii T448P Rafinerii Trzebinia.

Płoskie, 18.05. M62-1705 z pociągiem roboczym z Zamościa jedzie w stronę Zawady i dalej Szczebrzeszyna. Z uwagi na dużą ilość  prac remontowych  na Roztoczu takie widoki podziwiać można było na wiosnę często.

Zawada, 1.06. M62-1705 z ładunkiem tłucznia na potrzeby remontowanych odcinków torów w okolicach Klemensowa i Szczebrzeszyna.

Zawada, 2.06. BR232-281 z kolejnym pociągiem lokomotywowym z Bortatycz.

Tego dnia po raz ostatni w zielonych szatach widziałem szerokotorowe gagariny nr 2006 i 2039.

Zamość, 5.06. M62-1211 oraz 6Dg-103 z POL-MIEDŹ-TRANS na postoju, który był  spowodowany awarią drugiej lokomotywy na podjeździe pod górę w Tereszpolu. Skład do Zamościa ściągnęła lokomotywa ST45 PKP CARGO.

Wahadło wyruszyło do Hrubieszowa w dniu 6.06. Był to jedyny przejazd  tego przewoźnika po Roztoczu w analizowanym okresie.

Zawada, 20.06. SM42-2629 z miejscowej firmy TORREMS ( siedziba w Brodach dużych – stacja Szczebrzeszyn ) prowadzi z naprawy w NEVAGU ST40s-013 dla PKP LHS sp. z o.o. Właśnie ten przewoźnik obsługiwał pociągi lokomotywowe z Bortatycz do Nowego Sącza i z powrotem.

Zawada, 20.06. 6Dg-101 z krótkim składem cystern z paliwem dla PKP LHS sp. z o.o. Pociągi takie kursowały raz w tygodniu i obsługiwane były przez LOTOS KOLEJ.

Wagony z tłuczniem w Zawadzie, koniec czerwca 2017 r.

Zamość, 6.07. M62-1705 z ładunkiem tłucznia do Hrubieszowa. Rozpoczął się remont linii nr 72, w związku z planowanym na grudzień wydłużeniem do tej stacji pociągu dalekobieżnego INTERCITY.

Zamość, 12.07. SM42-2545 z pociągiem do oczyszczania tłucznia, który przez około tydzień pracował na szlaku między Zamościem a Werbkowicami.

Tankowanie lokomotywy z autocysterny na torze 2 w Zamościu w dniu 19.07. Tego dnia widoczny skład opuścił Zamość i udał się w stronę Stalowej Woli.

Zawada, 6.08. BR285-123 LOTOS-u z pociągiem objazdowym wiozącym popiół do cementowni. Od lipca 2017 r. w związku z remontem i zamknięciem fragmentu linii kolejowej nr 7 przez Roztocze skierowana została duża ilość składów, które  wcześniej kursowały przez Lublin, Puławy i Dęblin. Pisaliśmy o tym już wiele razy w odrębnych tekstach.

Ten sam skład sfotografowany na przystanku osobowym Tarzymiechy.

Biłgoraj, 12.08. GDg-101 LOTOS-u z „cystersem”. Prawdopodobnie skład objazdowy.

Biłgoraj, 12.08. BR285-123 z cysternami z Zawadówki.

Kąty, 13.08. Class 66009 FPL z objazdowym wahadłem kruszywa jadącym do stacji Lublin Tatary. Takie pociągi widywałem raz w tygodniu, najczęściej w niedziele.

Katy, 14.08. BR232-052 prowadzi na wózkach normalnotorowych lokomotywę ST44-2030 należącą do spółki LHS z Bortatycz do Bydgoszczy objazdem przez Biłgoraj z powodu zamknięcia linii kolejowej nr 7.

Zamość, 15.08. Class 66014 FPL z wahadłem kruszywa dojeżdża do celu podróży. Z uwagi na duże obciążenie pracą przewozową w PKP CARGO część ładunków kruszyw do Zamościa, Hrubieszowa i Bełżca transportowała spółka FPL.

Zwierzyniec Towarowy, 18.08. BR285-123 z cysternami olejowymi do Klemensowa.

Zwierzyniec Towarowy, 18.08. BR285-123 z krytymi wagonami ze zbożem z Klemensowa. Obok wahadło platform ze słomą jadące z Bełżca – uruchomione przez PKP CARGO.

Traxx ze zbożem opuszcza Zwierzyniec Towarowy.

Biłgoraj, 20.08. BR285-123 z cysternami klemensowskimi czeka na zwolnienie szlaku przez poprzednie składy. Pomimo znacznego ochłodzenia ( na początku sierpnia Sahara zawitała na Roztocze, czterdzieści stopni w cieniu ) pociągi objazdowe nadal intensywnie chodziły. Za to w ruchu lokalnym totalny zastój bez zmian. Wyjątkiem były pociągi ze stacji Klemensów  obsługiwane przez spółkę LOTOS, które kursowały bez zakłóceń. .

Zamość, 25.08. TEM2-109 firmy TORREMS prowadzi do Werbkowic 15 szutrówek z tłuczniem, który wykorzystany został przy pracach remontowych na linii 72. Dzień wcześniej taki sam pociąg prowadziła z Zamościa walentyna państwowa ( spółki PKP CARGO) ale doznała awarii.

Tłok w Zawadzie w dniu 27.08. Traxx nr 123 udaje się do Bortatycz po skład ze stalą.

Biłgoraj, 1.09. Szerszeń 66603 z firmy FPL z próżnymi węglarkami po kruszywie z Zamościa.

Portret BR285-123 w Zawadzie.

Zawada, 27.08. BR285-123 z wahadłem wagonów ze stalą sformowanym na terminalu LAUDE w Bortatyczach.

Pociąg stalowy wjeżdża na stację, gdzie będzie miał krzyżowanie ze składem osobowym.

Biłgoraj, 2.09. SM42-2625. Takie krótkie pociągi jeździły często z Zamościa,Szczebrzeszyna lub Bortatycz. Przewoźnikiem była miejscowa firma TORREMS a wożono maszyny torowe oraz lokomotywy serii ST40s należące do PKP LHS sp. z o.o.

Biłgoraj, 2.09. Kiosk w służbie LOTOS-u prowadzi wahadło próżnych zbożówek do Klemensowa.

Tereszpol, 5.09. BR285-124 z typowym składem cystern z olejem napędowym przeznaczonym dla stacji paliw PKP LHS sp. z o.o. w Bortatyczach. Takie pociągi chodziły raz na tydzień. W pierwszej połowie roku prowadzone były najczęściej lokomotywami serii SM42 lub 6Dg. Po inauguracji objazdów przewoźnik ( LOTOS ) wykorzystywał w tym celu najczęściej lokomotywy liniowe.

Tereszpol, 6.09. BR232-448 ( Orlen – KolTrans ) z olejem z Klemensowa do Trzebinii. Maszyna świeżo po liftingu.

Szozdy, 6.09. Drugi skład z Klemensowa ( zbożowy ) prowadziła BR285-126 w służbie dla LOTOS-u. To tylko połówka wahadła, która zaprowadzona została do stacji Stalowa Wola Rozwadów Towarowa, po czym traxx powrócił do Klemensowa po drugą część. Taką praktykę wymusił trudny podjazd pod górę w kanionie ( skąd wykonywałem zdjęcie) .

Tereszpol, 8.09. Portret strojnej Ludmiły. Następne wahadło cystern do Klemensowa.

Tereszpol, 13.09. Traxx z SM42-2603 prowadzą ciężkie wahadło objazdowe z popiołem dla cementowni.

Zamość, 15.09. Rozładunek węglarek  na rampie. W 2017 r. na Roztocze nie przychodziło już tyle kruszywa co w latach wcześniejszych, mniej inwestycji drogowych.

Niedzieliska, 29.08. BR285-124 wraz z SM42-2602 prowadzą ciężkie wahadło objazdowe z popiołem.

Zamość, 30.09. Lokomotywa jt42m-66602 i 23 próżne węglarki z Szopinka ( pół wahadła ). Tym razem kruszywo zostało rozładowane na bocznicy RDP. Kilka pociągów z kruszywem do Bełżca przybyło w październiku i listopadzie.

Rejowiec,6.09. TEM2-251 firmy ZIK Sandomierz pracuje na pociągu roboczym.

W tym czasie trwał gruntowny remont stacji.

Zamość, 5.11. M62-1681 firmy PPMT Gdańsk sp. z o.o. z wahadłem platform z podkładami. Ten podmiot wygrał przetarg na punktowy remont linii nr 72 połączony z kompleksową wymianą podkładów.

Portret gagarina PPMT w Zamościu.

Z pociągami roboczymi kursowała też stonka ( SM42) wynajęta przez PPMT od firmy TORREMS.

Gagarin pozuje w Zamościu, zajmował się on zasadniczo dowozem podkładów do Zamościa, skąd już formowano lżejsze pociągi robocze prowadzone przez maszyny serii SM42.

Zamość,9.11. SM42-9335 ściąga ze szlaku uszkodzony pociąg do wymiany podkładów PUN, który blokował torowisko.

Portret TEM2-291 Grupy Azoty rezydującej w Klemensowie. Lokomotywa ta kursowała z cysternami do/z Klemensowa w listopadzie i grudniu.

Portret M62-2006 firmy ZIK Sandomierz w Biłgoraju. Lokomotywa prawdopodobnie jechała do Rejowca.

Zamość, 4.12. SM42 TORREMS z PUN-em. W tym czasie już był naprawiony i pracował między Zamościem a Werbkowicami.

SM42-2629 manewruje z pustymi platformami po podkładach w Zamościu w dniu 16.12.

Zamość, 19.12. ST43-292 firmy WISKOL z 43 pustymi platformami po podkładach udaje się do Idzikowic.

Zamość, 20.12. M62-1686 z wahadłem szutrówek, w których przywieziono tłuczeń do podsypywania torowiska w ramach remontu linii nr 72.

Pociąg roboczy do Werbkowic opuszcza Zamość, II połowa grudnia.

Skład pociągu roboczego rezydował w Zamościu podczas Świąt Bożego Narodzenia.

W dniu 28.12 do Zamościa przybyła lokomotywa ST43-292 aby zabrać ostatnią partię pustych platform po podkładach. Remont linii nr 72 został zakończony.

W ostatnim kwartale 2017 r. obsługę pociągów objazdowych po Roztoczu  przyjęło wyłącznie PKP CARGO.

Możliwość komentowania jest wyłączona.