Pocztówki z Księstwa Węglarki

Garść subiektywnych informacji o jesiennych i zimowych pociągach objazdowych kursujących przez Roztocze na przełomie 2017 i 2018 r. w związku z modernizacją linii kolejowej nr 7 i jej całkowitym zamknięciem na odcinku: Lublin – Dęblin – Pilawa.

Węglarkowa to była jesień. Na żelazne szlaki Roztocza skierowano najcięższe brutta węglowe ( w zasadzie miałowe )  kursujące z Jaszczowa do Połańca.

Obserwowane też były wahadła z gliną w rel. Wólka Okopska – Opoczno. Na zdjęciu wykonanym w dniu 23.09 w Biłgoraju widzimy pociąg z gliną prowadzą dwie lokomotywy ST45 nr 07 i 19, a na zimno transportowana jest z Chełma do Olsztyna lokomotywa SU46-031. Ta lokomotywa prowadziła międzynarodowe pociągi na odcinku: Dorohusk – Jagodin, a po przejęciu ich obsługi przez lokomotywy spółki INTERCITY w połowie września 2017 r. widywana była z bruttami objazdowymi, ale to były tylko pojedyncze kursy.

Brutta objazdowe w Niedzieliskach. Cysterny paliwowe z Lublina. Co ciekawe obserwowałem przeważnie próżne składy beczkowe, choć w lecie trafiały się też ładowne.

Pociąg z popiołem do cementowni mija Niedzieliska w dniu 29.09. Na czele: BR285-124 oraz SM42-2602 spółki LOTOS KOLEJ. Jednak to są już ostatki jeśli chodzi o transport popiołu przez Roztocze, oczywiście ten obserwowany przez moją skromną osobę. Lokomotyw spoza grupy PKP też z końcem roku coraz mniej na naszych objazdówkach.

Dominował sprzęt PKP CARGO: lokomotywy serii ST48 przeważnie na składach węglarek z miałem z Jaszczowa do Połańca i z powrotem. Zwierzyniec, 1.09. ST48 nr 024 i 013.

Lokomotywy serii ST45 pojawiały się często na pociągach kursujących do/ z Chełma. Niestety, przeważnie to były węglarki. Zwierzyniec, 1.10 i ST45 nr 19 i 07.

Ładowny Połaniec zbliża się do Zwierzyńca. Na czele stare zamojskie jamniki: 030 i 029, ale dla mnie i tak one wszystkie jednakowe.

Połaniec w Zwierzyńcu.

Zwierzyniec, 1.10. ST45-08 z mieszańcem prawdopodobnie jadącym do Chełma. Taki pociąg był rarytasem. Tylko jedna węglarka w składzie.

Biłgoraj, 14.10. ST45-08 z kontenerowcem czeka na wolne miejsce w Rozwadowie Towarowym. Niestety, ta stacja ciągle się zapychała i to nie musiał być nie wiadomo jaki ruch. Trzy, cztery pociągi pod rząd.

Biłgoraj, 14.09. Pociąg IC MATEJKO krzyżuje się z wahadłem drewna jadącym z Chełma prowadzonym przez niewidoczne ST45 nr 7 i 19. Sporo takich drewnianych wahadeł pojechało na jesieni.

Składy zdrewniałe  liczyły około  czterdziestu węglarek.

Kontenerowiec w Biłgoraju nocą. Pociągi takie jeździły z Gdańska do Lublina.

Połaniec mija Żurawnicę.

Tłok w Zawadzie. Zauważyłem, że na jesieni ruch zaczął odbywać się sprawniej niż w lecie. Duże znaczenie miało zapewne oddanie do użytkowanie łącznicy w Rejowcu pozwalającej na jazdę z Lublina na południe i odwrotnie bez długotrwałych manewrów na tej stacji węzłowej. Obserwowałem też mniej korków w Zawadzie i słabsze zapychanie się Rozwadowa. Korki zdarzały się częściej porą nocną z uwagi na zwiększenie natężenia ruchu.

SU46-017, ST45-09 oraz SM42-818 z wahadłem szutrówek mijają Niedzieliska, październik 2017 r.

Lokomotywa SU46-017 stacjonująca w chełmskiej szopie była przez jakiś czas uszkodzona i dlatego delegowano do Chełma maszynę nr 031, która po przejęciu obsługi pociągu do Kijowa przez PKP INTERCITY została odesłana w inne rejony kraju. Po naprawie suka została skierowana do pracy na lżejszych składach objazdowych. Lokomotywa ST45 -09 została do nas delegowana, natomiast maszyny serii SM42 pracują głównie na manewrach w Lublinie i Rozwadowie.

Z lżejszymi pociągami objazdowymi pracowały też lokomotywy manewrowe serii SM48, na zdjęciu 127 z węglarkami w dniu 21.10.

Suka z próżnymi węglarkami do przewozu drewna w dniu 21.10. Nasza węglarkowa księżniczka, a właściwie: księżna, bo leciwa –  ale jeszcze całkiem jara.

Próżny skład węglarkowy w ilości 43 szt. do Jaszczowa w dniu 27.10 mija Zwierzyniec. Na czele: ST48-021.

Zawada, 5.11.2018 r. SM48-065 z próżnym kontenerowcem. Ładowne składy kursowały w przeciwnym kierunku. Co w nich przewożono to nie wiem.

Ciekawy mieszaniec w Zwierzyńcu sfotografowany pod koniec listopada.

Zawada, 1.12. ST48-017 i ST45 nr 09 i 08 z próżnymi węglarkami. Tego dnia o godz. 0.30 w Biłgoraju podczas wjazdu pociągu Jaszczów – Połaniec wykoleił się 4 i 5 wagon od końca. Spowodowało to zator w ruchu, czynny tylko tor szlakowy w Biłgoraju.

Biłgoraj, 2.12. akcja ratownicza. Na pierwszym planie SM42-1280 i 1306.

Wagony zostały wstawione na tory przy pomocy dźwigu, a wcześniej opróżniono je z ładunku.

Roboty odbywały się przy zachowaniu ruchu pociągów, ale czynny był tylko tor szlakowy.

Biłgoraj, 3.12. SU46-017 z próżniakiem potłuczniowym udaje się w stronę Rozwadowa.

Tego dnia spadł pierwszy  śnieg – niewidoczny na zdjęciu.

Niedzieliska, 17.12. Tego dnia ruch objazdowy wyjątkowo dopisał. Na zdjęciu SM48-127 z próżnymi węglarkami z Chełma, ale jechały jeszcze wahadła z podkładami, puste platformy i oczywiście kilka składów do/z Jaszczowa.

Biłgoraj, 31.12. ST48-017 i 026 z próżniakiem węglarkowym. Przed Świętami Bożego Narodzenia zrobiły się  straszne korki z powodu braku lokomotyw. Niektóre  pociągi  z Jaszczowa porzucone  zostały w Rejowcu lub na innych stacjach. W trakcie świąt rozładowano te korki i do końca roku ruch był stosunkowo niewielki.

Po Nowym Roku znaczny spadek przewozów. Nie kursowały też składy z miałem z powodu przestoju technicznego w Kopalni Bogdanka. Na zdjęciu ST48-025 z węglarkami na Trzech Króli w Zwierzyńcu.

Zawada, 7.01. ST48-022 i 019 z podkładami do Lublina.

Zawada, 15.01.2018 r. Rzadki widok. ST45-06 i 09 ze składem mieszanym z Chełma.

Tuż za nim objazdowa podbijarka rozjazdowa UNIMAT.

Zawada, 27.01.2018 r. ST48-012 z próżnymi węglarkami. W drugiej połowie stycznia mało składów objazdowych, szczególnie w porze dziennej. W nocy wyprawianych było po kilka składów, ale natężenie ruchu wyraźnie spadło. Za to przyszła prawdziwa zima.

Zawada, 04.02. ST48-14 i 24 z ładownym kontenerowcem.

Ruskie Piaski, 4.02. ST45-06 i 07 z pustymi platformami z Dorohuska, w których przywieziono tam nawozy.

Ruskie Piaski, 4.02. SU46-017 z próżnymi węglarkami.

ST45-18 i 19 z cysternami z gazem wjeżdżają do Zawady.

Zawada, 24.02. SU46-017 z kontenerowcem z Lublina. Zaczęło się trwające ponad tydzień ochłodzenie i syberyjskie mrozy. Niewielkie opady na szczęście nie utrudniały prowadzenia ruchu pociągów.

Zawada, 24.02. SM48-127 z krytymi z Chełma ( Dorohuska ). Takich składów  stwierdziłem w lutym kilka.

Zawada, 3.03. Siarczyste mrozy trzymają nadal. ST48-016 i 015 z krytymi do Dorohuska.

Zawada, 4.03. ST45-07 z kontenerowcem na torze 6 a na torze 8 SU46-017 z wahadłem węglarek.

Kontenerowiec wyrusza nad morze.

Suka prowadzi też SM42-1263 na zimno. W ten sposób przesyła się też do Lublina lokomotywy elektryczne do prowadzenia pociągów pomiędzy Lublinem a Chełmem.

Do Zawady wjeżdża ładowny Połaniec.

A to zdjęcie wykonane zostało już 9.03. Wjeżdżają  ST48-013 i 009 z wahadłem miału z Jaszczowa.

9.03. Dwa Połańce w Zawadzie, drugi z ST48-016 i 015.

Biłgoraj, 10.03. ST45-07 z próżnymi cysternami z Lublina.

ST48-012 z próżnymi węglarkami do Jaszczowa.

Biłgoraj, 10.03 – krzyżowanie Połańca z kontenerowcem.

Połaniec mija Niedzieliska.

Zastanawiam się  po co ta eska na torze szerokim w Niedzieliskach.

Kąty, 13.03. ST45-18 i 19 z krytymi.

A takie krótkie składy pojawiły się na Roztoczu po zamknięciu linii nr 68, tj.  od początku marca 2018 r. Kursują chyba do Lublina. Wcześniej notowane były na linii kraśnickiej, gdzie kierowano krótsze i lżejsze pociągi z uwagi na jej niełatwy profil. Ponadto długie wahadła nie mieściły się też na stacjach i mijankach w obrębie linii Lublin – Rozwadów i dlatego kierowano je przez Zawadę, na przykład: kontenerowe pociągi z Lublina czy składy z miałem z Jaszczowa.

Zawada, 15.03. TEM2-303 Tabor Dębica z węglarkami. Od początku marca coraz więcej u nas przewoźników prywatnych, którzy objazdowo praktycznie nie byli obecni na przełomie roku. Incydentalnie trafiały się wahadła prowadzone lokomotywami Bogdanki (S200 lub M62M), do Ożarowa.

Jak widać – zima nie odpuszcza. Zawada, 17.03. Czekamy na poprawę pogody, zwłaszcza, że ruch pociągów znacznie się ożywił. Zamknięcie linii nr 68 od 1.03.2018 r. przyczyni się zapewne do ciekawszych obserwacji kolejowych na liniach nr 66 i 69.

Możliwość komentowania jest wyłączona.